Икона праведного Алексия Московского с частицей мощей

МОЛИТВЫ

Тропарь, глас 5:

Помози́ в беда́х, уте́ши в ско́рбех, / па́стырю до́брый, о́тче Алекси́е. / По́двигом бо ста́рчества ми́ру просия́вый, / ве́ру и любо́вь Христо́ву во мра́це беззако́ния испове́дал еси, / боле́знуя се́рдцем о всех притека́ющих к тебе́. // И ны́не за ны Бо́га моли́, любо́вию чту́щия тя.

Кондак, глас 2:

Ве́лии труды́ любве́ и милосе́рдия подъя́л еси́, / пра́ведный ста́рче Алекси́е, / от свята́го па́стыря Кроншта́дтскаго бла­гослове́ние на по́мощь стра́ждущим при­я́в, / бе́ды и ско́рби людски́я яко вери́ги на ра́мо свое́ возложи́. / Мы же ве́дуще тя моли́твенника дерзнове́нна ко Го́споду, со умиле́нием зове́м ти: // мо́ли Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва святому праведному Алекси́ю, пресвитеру Московскому

О всечестны́й и преблаже́нный о́тче наш Алекси́е, ди́вный старче Моско́вский и всея́ Це́ркве Росси́йския похвало́ и ра́дование! Ве́лию любо́вь ко Го́споду име́я, заве́ты Ева́нгельския непреложно исполняя, ду́шу твою́ за па́ству полага́л еси́, се́рдцем ми́лующим боле́знуя о всех, прося́щих твоея́ по́мощи. При́ими ма́лое сие́ моле́ние на́ше, и яко в земно́м житии́ твое́м вся́ку слезу́ утоля́л и от вся́кия ско́рби избавля́л еси, та́ко и ны́не, милосе́рдный моли́твенниче и хода́таю наш, возьми́ тяготы́, боле́зни и ско́рби на́ша, испо́лни стра́ждущая сердца́ ра́достию и умоли́ Человеколю́бца Бо́га о проще́нии прегреше́ний на́ших; да очи́стив ду́шу покая́нием, к доброде́тельному житию́ обрати́мся. Ей, старче Алекси́е, бу́ди и нам па́стырь до́брый, на стезю́ спасе́ния наставля́ющий, да моли́твами твои́ми безпоро́чно про́йдем путь жития́ на́шего и обря́щем Оте́чество Небе́сное, иде́же ты со а́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши Престо́лу Святы́я Тро́ицы, сла́вящее Безнача́льного Отца́ со Единоро́дным Его́ Сы́ном и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.